ID: 24310651

Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území. Hospodárenie s dažďovou vodou.

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území. Hospodárenie s dažďovou vodou.
Región SKSI: Trenčín
Popis podujatia:

PROGRAM:

 

09.00 : 09.05 Prezentácia účastníkov
09.05 : 09.10 Otvorenie a vedenie seminára.
Ing. Daniel Sádecký, Predseda odbornej sekcie pre Trnavský, Nitriansky,
Trenčiansky kraj : Vodohospodárske stavby
09.10 :10.20 Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom
území.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. Vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

10.20 :10.45 Diskusia
10.45 :11.45 Hospodárenie s dažďovou vodou.
Ing. Ján Kohút
Ing. Dávid Vaško, Orbia Building & Infrastructure (Wavin), Bánovce nad Bebravou
11.45 : 12.00 Diskusia
12.00 Ukončenie seminára

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 06.05.2024 Názov: AK SKSI Trenčín
Koniec registrácie: 10.06.2024 Ulica a č.d.: Dolný Šianec 1
Podujatie prebieha od: 11.06.2024 PSČ: 911 01
Podujatie prebieha do: 11.06.2024 Mesto: Trenčín
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 2
Odborný garant: Ing. Daniel Sádecký, Predseda odbornej sekcie Vodohospodárske stavby pre Trenčiansky kraj
Poznámka: Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

• je potrebné sa vopred prihlásiť na prihlasovací link najneskôr do 10.06.2024 do 12,00 hod.

Vypísanú prihlášku nie je potrebné posielať poštou.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.


• poplatok: členovia SKSI 0 €  - pri osobnej účasti

• poplatok: nečlenovia 50 € pri osobnej účasti

 

Za člena SKSI sa považuje ten účastník, ktorý má splnené všetky povinnosti a uhradil členské na rok 2024.

 

Prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku 50 € pri osobnej účasti, najneskôr 2 dni pred konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku Vám zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr na druhý deň po Vašom prihlásení.

UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára