ID: 24200551

Odborný seminár: Inžiniersko-geologický prieskum ako povinný podklad pre každú stavbu v SR

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár: Inžiniersko-geologický prieskum ako povinný podklad pre každú stavbu v SR
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:

 

9.00 – 9.05 Otvorenie  - prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SKSI

 

9.05 – 9.50 Inžinierskogeologický prieskum v stavebnej praxi - prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

 

9.50 – 10.35 Charakteristiky podložia pre seizmické navrhovanie - prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.

 

10.35 – 11.20  Využitie laboratórnych a terénnych skúšok v geotechnických analýzach – Ing. Jakub Panuška, PhD.

11.20 – 12.00 Diskusia

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 08.05.2024 Názov: Online z úradu SKSI
Koniec registrácie: 16.05.2024 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 20.05.2024 PSČ:
Podujatie prebieha do: 20.05.2024 Mesto: Online z úradu SKSI
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 51
Odborný garant: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Poznámka:
Stav podujatia: Uzatvorené prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
15.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok pre členov SKSI je 15,-€ / osoba

Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2024.

 

Na seminár sa registrujte do 16.5.2024 do 14:00 hod.

 

Kapacita seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.