ID: 24200551

Odborný seminár: PASPORT OBNOVY BUDOVY 2

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár: PASPORT OBNOVY BUDOVY 2
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM

 

9:00 – 9.05 OTVORENIE


9:05 – 9.20 ÚVOD K POSTUPU A POVINNOSTIAM SPRACOVANIA POB VO VZŤAHU K EÚ LEGISLATÍVA
Ing. Ohradzanská


9:20 – 10.05 SPRACOVANIA POB – ZÁKLADNÉ ÚDAJE (ČASŤ A) A OPIS EXISTUJÚCEHO
STAVU A NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBNOVY STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ, VRÁTANE STANOVENIA PREDPOKLADOV NÁKLADOV
NA OPATRENIA (ČASŤ B1, C1, D1) – PRÍKLADY SPRACOVANIA ČASTI POB

prof. Ing. Sternová, PhD.


10:05 – 10.10 PRESTÁVKA


10:10 – 11.10 SPRACOVANIA POB – DOPLNENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV (ČASŤ A)
A OPIS EXISTUJÚCEHO STAVU A NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA
OBNOVY SYSTÉMU VYKUROVANIA A SYSTÉMU PRÍPRAVY TEPLEJ VODY,
VRÁTANE STANOVENIA PREDPOKLADOV NÁKLADOV NA OPATRENIA
(ČASŤ B2/B3, C2/C3, D2/D3) – PRÍKLADY SPRACOVANIA ČASTI POB

prof. Ing. Jandačka, PhD.


11:10 – 11.15 PRESTÁVKA


11:15 – 11.45 SPRACOVANIA POB – DOPLNENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV (ČASŤ A)
A OPIS EXISTUJÚCEHO STAVU A NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA
OBNOVY SYSTÉMU VETRANIA A SYSTÉMU CHLADENIA, VRÁTANE
STANOVENIA NÁKLADOV NA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, VRÁTANE
STANOVENIA PREDPOKLADOV NÁKLADOV NA OPATRENIA
(ČASŤ B4/B5, C4/C5, D4/D5) – PRÍKLADY SPRACOVANIA ČASTI POB

doc. Ing. Székyová, PhD.


11:45 – 11.55 PRESTÁVKA


11:55 – 12.40 SPRACOVANIA POB – DOPLNENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV (ČASŤ A)
A OPIS EXISTUJÚCEHO STAVU A NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA
OBNOVY SYSTÉMU OSVETLENIA A PREDPOKLADY NÁKLADOV NA
OPATRENIE (ČASŤ B6, C6, D6) – PRÍKLADY SPRACOVANIA ČASTI POB

prof. Ing. Gašparovský, PhD./Ing. Raditchová, PhD.


12:40 – 12.45 PRESTÁVKA


12:45 – 13.30 POSTUPNÉ KROKY OBNOVY (ČASŤ C), SÚHRNNÉ HODNOTENIE
S ROADMAP (ČASTI E A F)

prof. Ing. Sternová, prof. Ing. Jandačka, PhD.,
doc. Ing. Székyová, PhD., prof. Ing. Gašparovský, PhD.


13:30 ZÁVER/UKONČENIE

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 14.05.2024 Názov: Online/ Prezenčne v SKSI Bratislava, Mýtna 29
Koniec registrácie: 20.05.2024 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 21.05.2024 PSČ:
Podujatie prebieha do: 21.05.2024 Mesto: ONLINE / PREZENČNE v SKSI Bratislava, Mýtna 29
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 66
Odborný garant: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSÚS n.o.
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

častnícky poplatok pre členov SKSI a nečlenov s EHB odbornosťou prezenčne zúčastnených 0,-€ /osoba
Účastnícky poplatok pre členov SKSI a nečlenov s EHB odbornosťou pripojených cez videoprenos je 0,-€ /osoba
Základný účastnícky poplatok 150,- € /osoba


Uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 20.5.2024 do 12.00 hod.


Kapacita seminára je limitovaná počtom účastníkov.