ID: 24200651

PLÁN OBNOVY BUDOVY

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: PLÁN OBNOVY BUDOVY
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

9.00 – 9.05   Otvorenie  - Vladimír Benko

9.05 – 9.50   Zjednodušené projektové energetické hodnotenie budovy (ďalej ZPEH), pre zapojenia do plánu obnovy.

Časté chyby, nesprávne postupy a nesprávne výpočty pri vypracovaní PEH/ECB.

Ing. M. Omar Temori, PhD.,  SAŽP

 

9.50 – 10.10   Benefity tepelných čerpadiel, databáza odborníkov - pomôcka pre projektanta a odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu

Ing. Vladimír Orovnický, Zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

 

10.10 -10.45   Diskusia

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 11.06.2024 Názov: Online z úradu SKSI
Koniec registrácie: 24.06.2024 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 26.06.2024 PSČ:
Podujatie prebieha do: 26.06.2024 Mesto: Online z úradu SKSI
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 59
Odborný garant: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00 €    (nečlen SKSI)
15.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok pre členov SKSI je 15,-€ / osoba.

Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2024.

 

Na seminár sa registrujte do 24.6. 2024 do 14:00 hod.

 

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.