ID: 1920631

Seminár k autorizačnej skúške

Detaily podujatia
Typ podujatia: ASI
Názov podujatia: Seminár k autorizačnej skúške
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

Seminár je zameraný na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

 

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon regulovaného povolania autorizovaný stavebný inžinier z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku. 

 

Podrobný program (témy prednášok) seminára vrátane ďalších organizačných pokynov nájdete v samostatnej prílohe. 

 

Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom a v prípade nižšieho počtu účastníkov na základe súhlasu predsedu SKSI.

 

V prípade písomne ospravedlnenej neúčasti najneskôr 1 deň pred začiatkom konania seminára Vám bude účastnícky poplatok vrátený. Pri neospravedlnenej neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 23.04.2019 Názov: Regionálna kancelária SKSI Bratislava
Koniec registrácie: 28.05.2019 Ulica a č.d.: Mýtna 29
Podujatie prebieha od: 11.06.2019 PSČ: 811 07
Podujatie prebieha do: 11.06.2019 Mesto: Bratislava
Maximálny počet účastníkov: 50
Aktuálny počet účastníkov: 52
Odborný garant: Ing. Anton Vyskoč
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
150.00
120.00 €    (člen SKSI v čase prihlásenia)
0.00 %
sem_ASI_BA_pozvanka_program_2019-06-11
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ingrid Mokošová, 0906/101920, 0901/914575, sksiba@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

UPOZORNENIE:

Prihláška na seminár k autorizačnej skúške NIE JE prihláškou na samotnú autorizačnú skúšku!

 

PRIHLÁSENIE na tento seminár je možné len cez ON-LINE formulár.

Vyplnenú prihlášku si následne vytlačte a Vami podpísaný originál prosíme doručte do príslušnej regionálnej kancelárie SKSI, kde absolvujete seminár.