Upraviť filtračné kritériá Výsledky hľadania: nájdených 1 záznamov
Ing.
Bratislavský kraj, okres Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby
Špecifikácia:
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb
Špecifikácia:
Evidenčné č.: 1434 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
Podkategória: 410 budovy
Špecifikácia: