ID: 24310451

Odborný seminár Zosilňovanie existujúcich konštrukcií podľa novej generácie eurokódov.

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár Zosilňovanie existujúcich konštrukcií podľa novej generácie eurokódov.
Región SKSI: Trenčín
Popis podujatia:

Program

 

9,30 - 09,35 Prezentácia účastníkov

 

9,35 - 09,40 Aktuálne informácie pre členov SKSI

Ing. Rudolf Babulík - Predseda Krajskej odbornej sekcie Statika stavieb pre Trenčiansky kraj

 

9,40 - 10,30 Zosilňovanie existujúcich konštrukcií podľa novej generácie eurokódov:
1.) Metódy zosilňovania

2.) Zosilňovanie pomocou CFRP

3.) Návrh zosilnenia na MSÚ

4.) Praktický príklad návrhu zosilnenia

Prednášateľ: doc. Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

10,30 - 11,00 Diskusia

 

11,00 Ukončenie seminára

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 26.03.2024 Názov: SKSI Trenčín
Koniec registrácie: 29.04.2024 Ulica a č.d.: Dolný Šianec 1
Podujatie prebieha od: 30.04.2024 PSČ: 911 01
Podujatie prebieha do: 30.04.2024 Mesto: Trenčín
Maximálny počet účastníkov: 30
Aktuálny počet účastníkov: 12
Odborný garant: Ing. Rudolf Babulík, Predseda Krajskej odbornej sekcie: Statika stavieb pre Trenčiansky kraj
Poznámka: Tento seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Odborný seminár a aj pozvánka je koncipovaná na osobné stretnutie s účastníkmi.

 

člen SKSI : zdarma
nečlen : 50 €

 

Vyplnenú záväznú prihlášku, zašlite čo najskôr v termíne do 29.04. 2024 do 12,00 hod:

E-mailom: sksitn@sksi.sk

 

 

V prípade nečlena SKSI je potrebné zaslať mailom fakturačné údaje na vystavenie zálohovej faktúry.