ID: 24300651

Solárny systém v bytovom dome a bezpečné zateplenie. Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť.

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Solárny systém v bytovom dome a bezpečné zateplenie. Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť.
Región SKSI: Trnava
Popis podujatia:

ODBORNÝ PROGRAM:

 

09.00 – 09.05 Prezentácia účastníkov

 

09.05 – 09.10 Otvorenie a vedenie seminára. Ing. Edita Cmarková, odborný garant odborného seminára, predseda celoslovenskej odbornej sekcie Pozemných stavieb a architektúra

 

09.10 – 10.45 Optimalizácia návrhu a použitia solárneho systému z hľadiska dlhodobých nákladov. Návrh solárneho systému na podporu prípravy TUV v bytovom dome a jeho optimalizácia. Návrh TČ pre TUV pomocou Buderus DiWa 7.2.

Prednáša : Ing. Martin Fábry, Projektová podpora Buderus Robert Bosh, spol. s. r. o. Divízia termotechnika Buderus

10.45 – 11.00 Diskusia

 

11.00 – 11.50 Bezpečné a udržateľné zateplenie obvodových stien bytových a rodinných domov.

Prednáša : Ing. Martin Garaj, Application Manager Knauf Insulation s.r.o.

11.50 – 12.05 Diskusia

 

12.05 Ukončenie seminára

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 14.05.2024 Názov: Regionálna kancelária SKSI Trnava
Koniec registrácie: 05.06.2024 Ulica a č.d.: Hornopotočná 1
Podujatie prebieha od: 06.06.2024 PSČ: 917 01
Podujatie prebieha do: 06.06.2024 Mesto: Trnava
Maximálny počet účastníkov: 20
Aktuálny počet účastníkov: 2
Odborný garant: Ing. Edita Cmarková - predsedníčka Slovenskej odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra
Poznámka: Tento seminár je zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Ing. Ľubica Križanová, 0906/101935, 0901/914577, sksitn@sksi.sk
Ing. Katarína Masarovičová, 0906/101930, 0901/914576, sksitt@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Organizátor: Slovenská komora stavebných inžinierov AK SKSI Trenčín a RZ SKSI Trnava 

Organizačný garant za seminár: Ing. Ľubica Križanová

Organizačný garant za prihlásenie na odborný seminár :  Ing. Katarína Masarovičová

telefón: 0906 101 930, mobilný telefón: 0901 914 576, e-mail: sksitt@sksi.sk

 

- záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA/ONLINE REGISTRÁCIE na linku:

Podujatie 24300651 https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/511

- seminár sa koná PREZENČNOU FORMOU v Trnave

- uzávierka prihlášok je do 05. júna 2024 alebo naplnením kapacity

- prihlášku nie je potrebné zasielať v tlačenej verzii do SKSI

 

Účastnícky poplatok: 

člen SKSI a osoba s odbornou spôsobilosťou EHB : zdarma 

nečlen: 50€

 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu Vám odporúčame sa prihlásiť v čo najskoršom termíne.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

Pri DČ-PO je potrebné uviesť meno účastníka seminára za spoločnosť.

 

Za člena SKSI sa považuje ten účastník, ktorý má splnené všetky povinnosti a uhradil členský príspevok na rok 2024.

 

V prípade nečlena SKSI je potrebné zaslať e-mailom fakturačné údaje na vystavenie zálohovej faktúry.