ID: 24200551

Odborný seminár: PRINCÍPY PROJEKTOVANIA BIM

Detaily podujatia
Typ podujatia: Iné
Názov podujatia: Odborný seminár: PRINCÍPY PROJEKTOVANIA BIM
Región SKSI: Bratislava
Popis podujatia:

PROGRAM:


8:30 – 9:30 OBSAH A ROZSAH BIM PROJEKTU
Tomáš Funtík

 

PRACOVNÉ POSTUPY BIM PROJEKTOVANIA
9:30 – 10:00 Architektúra a konštrukcie
Alfréd Takáč
10:00 – 10:30 Statika
Kamil Laco
10:30 – 10:45 Technické zariadenie budov
Alfréd Takáč
10:45 – 11:00 PRESTÁVKA

 

KOMUNIKÁCIA NA PROJEKTE A MANAŽMENT
11:00 – 11:30 Aplikácia CDE
Dávid Pätoprstý
11:30 – 11:45 Koordinácia BIM modelov
Alfréd Takáč

 

DIGITALIZÁCIA EXISTUJÚCICH STAVIEB
11:45 – 12:15 Zameriavanie stavieb
Ján Erdélyi
12:15 – 12:45 Tvorba projektovej dokumentácie (BIM)
Miroslav Šustek


12:45 – 13:30 OBED


13:30 – 14:00 DISKUSIA

 

Podrobnosti konania Miesto konania
Začiatok registrácie: 14.05.2024 Názov: Online/ Prezenčne v SKSI Bratislava, Mýtna 29
Koniec registrácie: 22.05.2024 Ulica a č.d.:
Podujatie prebieha od: 24.05.2024 PSČ:
Podujatie prebieha do: 24.05.2024 Mesto: Online/ Prezenčne v SKSI Bratislava, Mýtna 29
Maximálny počet účastníkov: 250
Aktuálny počet účastníkov: 105
Odborný garant: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., Ing. Tomáš Funtík
Poznámka:
Stav podujatia: Prebieha prihlasovanie
Cena podujatia Dokumenty na stiahnutie
Základná suma:
Znížená suma:
Zľava v %:
Poznámka:
Pozvánka
Kontakty / informácie
Kontaktná osoba komory: Mgr. Zuzana Gigac, +421905419406, gigac@sksi.sk
Mgr. Katarína Hodorová, +421905667103, hodorova@sksi.sk
Doplňujúce informácie:

Účastnícky poplatok pre členov a nečlenov SKSI je 0,- €.

 

Toto školenie je financované z projektu SEEtheSkills v rámci programu Európskej únie pre výskum
a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 101033743

 

Na seminár sa registrujte do 22.05.2024 do 14:00 hod.

 

Kapacita seminára je limitovaná počtom účastníkov.

 

Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje deň pred konaním seminára.